PROF. DR.  KURTULUŞ KARAMUSTAFA

karamustafa@erciyes.edu.tr

 

 

Kişisel Bilgiler

Bilim Dalı          : Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Pazarlama)

Ana Bilim Dalı  : Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Pazarlama)

İş Telefonu        : (352) 207 66 00 - 43258

İş Adresi            : Erciyes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 38039 KAYSERİ

Akademik İlgi Alanları

Turizm Dağıtım Kanalları, Risk Yönetimi, Kriz Yönetimi, İşbirlikçi Pazarlama, Turistik Tüketici Davranışları.
 

Öğrenim Durumu

2011, Profesör: Turizm Pazarlaması, Erciyes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu.

2006, Doçent: Pazarlama A.B.D., Ü.A.K.

1999, Doktora: Strathclyde University, The Scottish Hotel School, Glasgow, UK.

1993, Yüksek Lisans: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

1991, Lisans: Çukurova Üniversitesi, Mersin Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu.
 

Akademik Ünvanlar

Profesör

Turizm İşletmeciliği          Erciyes Universitesi                      2011-
 

Doçent

Turizm İşletmeciliği          Erciyes Universitesi                      2006-2011

 

Yardımcı Doçent

Turizm İşletmeciliği          Erciyes Universitesi                      2000-2006

 

Araştırma Görevlisi

Turizm İşletmeciliği          Erciyes Universitesi                      1995-2000

 

Öğretim Görevlisi

Turizm İşletmeciliği          Erciyes Universitesi                      1991-1995
 

İdari Görevler

Yüksekokul Müdürü (Asaleten): Erciyes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 2009-

Yüksekokul Müdürü (Vekaleten): Erciyes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 2006-2009.

Yüksekokul Müdürü (Asaleten): Nevşehir Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007-2009.

Yüksekokul Müdürü (Asaleten): Erciyes Üniversitesi Nevşehir Meslek Yüksekokulu 2000-2007.

Dekan Yardımcısı: Erciyes Üniversitesi Nevşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2000-2001.

Müdür Yardımcısı: Erciyes Üniversitesi Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 1999-2000.

Müdür Yardımcısı: Erciyes Üniversitesi Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 1994-1996.
 

Verdiği Dersler

Güz Yarıyılı:

Temel İstatistik (Lisans)

Turizm Mesleği (Lisans)

Ağırlama Endüstrisine Giriş (Lisans)

Sosyal Bilimlerde Araştırma Metod ve Teknikleri (Lisans)

Yiyecek ve İçecek Yönetimi (Lisans)

Seçmeli Seminer-I (Lisans)

Bitirme Tezi-I (Lisans)

Turist Rehberliği-I (Lisans)

 

Bahar Yarıyılı:

Turizm İşletmeleri Yönetimi (Lisans)

Turizm Pazarlaması (Lisans)

Seyahat Acentaları ve Tur Operatörleri (Lisans)

Seçmeli Seminer-II (Lisans)

Bitirme Tezi-II (Lisans)

Turist Rehberliği-II (Lisans)

Rekreasyon ve Turizm (Lisans)

 

Toplantı ve Kongre Organizasyonları

14. Ulusal Turizm Kongresi Dönem Başkanı. Erciyes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, 05-08 Aralık 2013, Kayseri.

I. Ulusal Yahyalı Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi. 20-21 Eylül 2012, Yahyalı.

V. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi Yürütme Kurulu Üyesi. Erciyes Üniversitesi-Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 27-30 Mayıs 2010, Nevşehir.

XIII. Ulusal Pazarlama Kongresi Düzenleme Kurulu Üyesi. Nevşehir Üniversitesi İ.İ.B.F., Nevşehir, 25-29 Ekim 2008.

IV. Ulusal Meslek Yüksekokulları Müdürler Toplantısı Yürütme Kurulu Üyesi. Yükseköğretim Kurulu-Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ekim 2008.

III. Ulusal Meslek Yüksekokulları Müdürler Toplantısı Yürütme Kurulu Üyesi. Yükseköğretim Kurulu-Çukurova Üniversitesi, Kasım 2007.

II. Ulusal Meslek Yüksekokulları Müdürler Toplantısı Danışma Kurulu Üyesi. Yükseköğretim Kurulu-Muğla Üniversitesi, Nisan 2006.

I. Ulusal Meslek Yüksekokulları Müdürler Toplantısı Yürütme Kurulu Üyesi. Yükseköğretim Kurulu-Erciyes Üniversitesi Nevşehir Meslek Yüksekokulu-Gaziosmanpaşa Tokat Meslek Yüksekokulu, Kasım 2004.

Kongre Organizasyon Komite Üyesi. “KOBİ’lerin Finansman ve Pazarlama Sorunları”, I. Orta Anadolu Kongresi, Erciyes Üniversitesi Nevşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 18-21 Ekim 2001, Nevşehir.

Hafta Sonu Seminerleri –VII Organizasyon Komite Üyesi. “Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi”, Hafta Sonu Semineri –VII, Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, 24-26 Kasım 2000, Nevşehir.

Hafta Sonu Seminerleri –VI Organizasyon Komite Üyesi. “2000’li Yıllara Girerken Kapadokya’nın Turizm Değerlerine Yeniden Bir Bakış”, Hafta Sonu Semineri –VI, Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, 26-28 Kasım 1999, Nevşehir.

Hafta Sonu Seminerleri –II Organizasyon Komite Üyesi. “Kapadokya’nın Turistik-Kültürel Potansiyeli ve Pazarlama Sorunları”, Hafta Sonu Semineri –II, Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, 22-24 Eylül 1995, Nevşehir.

Hafta Sonu Seminerleri –I Organizasyon Komite Üyesi. “Dört Yıllık Turizm Yüksek Okullarında Eğitim-Öğretim Sorunları ve Çözüm Yolları”, Hafta Sonu Semineri –I, Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, 23-25 Eylül 1994, Nevşehir.
 

Dergi ve Toplantı Hakemlikleri

A)      Ulusal Toplantı Bilim Kurulu Üyelikleri:

 • 14., 15., 16., 17. ve 18. Ulusal Pazarlama Kongreleri.

 • IV., V., VI. ve VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongreleri.

 • Uluslararası Doğu Karadeniz Turizm Sempozyumu.

 • 10., 11., 12., 13. ve 14. Ulusal Turizm Kongreleri.

 • III. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi.

 • 10. Aybastı-Kabataş Kurultayı: Yerel Değerler ve Yayla Turizmi.

 • Hafta Sonu Turizm Konferansı -IX Hakem Kurulu Üyeliği. “Turistik Yerlerin (Destinasyonların) Pazarlanması”, Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, 2003.

 • Hafta Sonu Turizm Konferansı -X Hakem Kurulu Üyeliği. “Turizmde İş Ahlakı”, Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, 2005.

 

B)      Ulusal Dergi Hakemlikleri:

 • Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi.

 • Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi.

 • Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi.

 • Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi.

 • Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.

 • Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi.

 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi.

 • İşletme Araştırmaları Dergisi.

 • Turizm ve Araştırma Dergisi.

 • Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi.

 • Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi.

 • Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi.

 • Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi (SOİD).

 

C)     Uluslararası Dergi Hakemlikleri (Adhoc Blind Referee):

 • African Journal of Business Management.

 • Annals of Tourism Research.

 • Cornell Hospitality Quarterly.

 • International Journal of Contemporary Hospitality Management.

 • Journal of Hospitality Applications and Research.

 

Yönettiği Tezler

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri:

Umur, M. (2011), "Kapadokyadaki Konaklama İşletmeleri Yöneticilerinin ve Müşterilerinin Hizmet Kalitesi Algılamaları", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Erbaş, E. (2011), "Satın Alma Karar Sürecinde Algılanan Risk: Paket Turlara Yönelik Bir Uygulama", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Özoğlu, B. (2010), "Tüketici Odaklı Yaklaşım ile İnternet Bankacılığı Faaliyetlerini Değerlendirmeye Yönelik Bir Uygulama", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Çalhan, H. (2010), "Tüketici Odaklı Yaklaşımla Destinasyon Performansının Değerlendirilmesi: Kapadokya Örneği", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Prof. Dr. Cevat Tosun ile Birlikte).

Demirtaş, G. (2009), “Çokuluslu İşletmelerin Reklam Mesajı Oluşturmalarında Kültürel Farklılıkların Önemi”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yıldırım, M. (2007), “Bireysel Bankacılıkta Pazarlama Faaliyetleri ve Tüketicilerin Banka Tercihinde Etkili Olan Faktörler: Kayseri ilinde Bir Araştırma”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Çeşmeci, N. (2004),  “Türkiye’de Paket Turların Yönetiminde Turist Rehberlerinin Fonksiyonu: Yönetsel Rollerin Tespiti, Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yönettiği Doktora Tezleri:

Öz, M. (2010), "Konaklama İşletmeleri Web Sitelerini Tüketici Odaklı Yaklaşımla Değerlendirmeye Yönelik Bir Araştırma", Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yönettiği Uzmanlık Tezleri:

Şahin, E. (2010), "Nevşehir İli Turizm Geliri Tahmin Modeli", TUİK Uzmanlık Tezi.

Öz, Y. (2010), "Nevşehir Bölge Müdürlüğü Kapsamında Bulunan İllerde Sanayi Sektörü için İşgücü Maliyet Endeksinin Oluşturulması", TUİK Uzmanlık Tezi.

Bilimsel Yayınlar ve Projeler

ULUSLARARASI YAYINLARI

Karamustafa, K., Fuchs, G. and Reiche, A. (2013), "Risk Perceptions of a Mixed Image Destination: The Case of Turkey's First Time vs. Repeat Leisure Visitors", Journal of Hospitality Marketing and Management, 22(3): 243-268.

Acar, N., Gullu, K. and Karamustafa, K. (2012), "Promotional Activities in Hotels: Applications in the Turkey’s Region of Cappadocia", Procedia - Social and Behavioral Sciences, 58: 1027-1036 (Indexed by Scopus).

Gullu, I., Karamustafa, K. and Gullu, K. (2012), “The Role of Tourism in the Economic Development Process: The Case of Turkish Tourism”, Eurasian Forum on Social Sciences: World Economic Development Paradigm: Market and Beyond, 18-21 October 2012, Baku.

Karamustafa, K. (2012), "Modern Mass Tourism", Book ReviewTourismos: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, 7(1): 433-436.

Akdoğan, M. S., Karamustafa, K., Güllü, K., Uyar, K. and Güllü, İ. (2011), “Problems Encountered by the Exporting Firms: An Application in the City of Kayseri”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 24: 790-80 (Indexed by Scopus).

Karamustafa, K., Acar, N. ve Güllü, K. (2011), “Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Yapan Yapan Firmaların Hizmet Kalitesinin Önem-Başarım Analizi ile Değerlendirilmesi: Nevşehir Örneği”, Uluslararası Turizm ve Otelcilik Sempozyumu 2011, Selçuk Üniversitesi, 29 Eylül 1 Ekim 2011, Beyşehir: 317-328.

Karamustafa, K. and Ulama, Ş. (2010), “Measuring the Seasonality in Tourism with the Comparison of Different Methods”, EuroMed Journal of Business, 5, 191-214. (Indexed by ABI-Inform, Cabell's Directory of Publishing Opportunities in Management and Marketing, EBSCO-Business Source Complete, Electronic Collections Online, Zetoc-British Library).

Okumus, F. and Karamustafa, K. (2005), “Impact of an Economic Crisis: Evidence from Turkey”, Annals of Tourism Research, 32, 942-961 (2005). (Indexed by SSCI).

Karamustafa, K. (2005), "Agency Theory", International Encyclopedia of Hospitality Management, A. Pizam (Ed.), Butterworth Heinemann, Oxford.

Karamustafa, K. (2005), "Tourism Public Policy, and the Strategic Management of Failure", Publication in Review, Annals of Tourism Research, 32, 508-509.

Kusluvan, Z. and Karamustafa, K. (2003), "Organizational Culture and its Impacts on Employee Attitudes and Behaviors in Tourism and Hospitality Organizations", Managing Employee Attitudes and Behaviours in the Tourism Industry,  ed. S. Kusluvan, 453-486, Nova Science, New York.

Kusluvan, S. and Karamustafa, (2001), "Multinational Hotel Development in Developing Countries: An Exploratory Analysis of Critical Policy Issues", International Journal of Tourism Research, 3,179-197. (Indexed by ABI-Inform, Cabell's Directory of Publishing Opportunities in Management & Marketing, EBSCO, Electronic Collections Online, Zetoc).

Dieke, P.U.C. and Karamustafa, K. (2000), "Cooperative Marketing in the Accommodation Subsector: Southeastern Mediterranean Perspectives," Thunderbird International Business Review, 42, 467-494. (Indexed by Anbar Abstracts, Current Contents, ABI/Inform, Business Periodicals Index, PAIS).

Karamustafa, K. (2000), "Marketing-channel Relationships: Turkey’s Resort Purveyors’ Interractions with International Tour Operators", The Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 41, 21-31. (Indexed by The Hospitality Database, PAIS, ABI/INFORM, HARFAX, AGRICOLA, and the Hospitality Literature Index).

Karamustafa, K. (2000), "Tourism Economic Development: European Experiences", Book Review, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 12, 143.

Dieke, P. U. C. and Karamustafa, K. (1999), "Can the Internet Eliminate the Power of Tourism Intermediaries over Developing Countries Tourism Services? A Situational Analysis of Turkey", Proceedings of the Eight Annual CHME Hospitality Research Conference, University of Surrey, 2, 364-368.

 

ULUSAL YAYINLARI

Karamustafa, K. (2012), "Hizmet Kavramları ve Otel İşletmelerinde Hizmet Çeşitleri", Hizmet Tasarımı, M. Akoğlan Kozak (Ed.): Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınlar No:1492: 2-28.

Karamustafa, K. (2012), "Hizmet Satın Alma Süreci", Hizmet Tasarımı, M. Akoğlan Kozak (Ed.): Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınlar No:1492: 20-54.

Kılıçhan, R. ve Karamustafa, K. (2012), "Destinasyon İmajı ve Yahyalı Bölgesi", I. Ulusal Yahyalı Sempozyumu, 20-21 Eylül 2012, Yahyalı.

Acar, N., Gullu, K. ve Karamustafa, K. (2012), "Tüketicilerin Destinasyon Seçme Kriterleri Çerçevesinde Yahyalı'nın Değerlendirilmesi", I. Ulusal Yahyalı Sempozyumu, 20-21 Eylül 2012, Yahyalı.

Çalhan, H., Karamustafa, K. ve Tosun, C. (2012), "Yahyalı Bölgesinin Destinasyon Seçme Faktörleri Kapsamında Performansının Değerlendirilmesi", I. Ulusal Yahyalı Sempozyumu, 20-21 Eylül 2012, Yahyalı.

Umur, M. ve Karamustafa, K. (2012), "Yahyalı ve Turistik Hizmet Kalitesi", I. Ulusal yahyalı Sempozyumu, 20-21 Eylül 2012, Yahyalı.

Karamustafa, K. ve Erbas, E. (2011), "Satın Alma Karar Sürecinde Algılanan Risk: Paket Turlara Yönelik Bir Araştırma", Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi - Journal of Consumer and Consumption Research, 3(1): 103-144.

Karamustafa K. ve Öz, M. (2010), “Türkiye’de Konaklama İşletmelerinin Web Sitelerinde Yer Verilen Faktörlerin Başarımı”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5, 189-218 (EconLit ve ASOS İndexleri).

Karamustafa, K., Güllü, K., Acar, N. ve Ulama, Ş. (2010), Konaklama İşletmelerinde Pazar Odaklılık Uygulamaları, Detay Yayıncılık, Ankara, 2010.

Ulama, Ş., Erbaş, E. ve Karamustafa, K. (2010) “Servis Yönetimi”, Profesyonel Restoran Yönetimi: İlkeler, Uygulamalar ve Örnek Olaylar, M. Sarıışık, Ş. Çavuş ve K. Karamustafa (Editörler), Detay Yayıncılık, 229-253.

Sarıışık, M., Çavuş, Ş. ve Karamustafa, K. (2010), Profesyonel Restoran Yönetimi: İlkeler, Uygulamalar ve Örnek Olaylar, Detay Yayıncılık, Ankara.

Kozak, N. ve Karamustafa, K. (2010), V. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi Bildiri Kitabı, Detay Yayıncılık, Ankara.

Karamustafa, K., Ulama, Ş. ve Erbaş, E. (2009), “Termal Turizm Açısından Kozaklı İlçesinin Rekabetçilik Analizi”, 10. Ulusal Turizm Kongresi, 21-24 Ekim 2009, Mersin Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, 495-514, Mersin.

Karamustafa K, Güllü, K. ve Acar, N. (2009), “Kayseri’nin Pazarlanabilirliğinin Şehir Yaşam Kalitesi Açısından Önem-Başarım Analizi ile Değerlendirilmesi”, 14. Ulusal Pazarlama Kongresi, 14-17 Ekim 2009, Bozok Üniversitesi, 46-60, Yozgat (Bu çalışma, Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 3(5): 1-26’da 14. Ulusal pazarlama Kongresi sonrasında yayınlanmıştır).

Karamustafa, K. ve Ulama, Ş. (2009), “Turizmde Uzun Dönemli Görüşe Sahip Olmak”, Kamu Mevzuatı: Aylık Yönetim, Hukuk ve Maliye Dergisi, 1, 49-52.

Karamustafa, K. ve Öz, M. (2008), "Uluslararası Turizm Dağıtım Kanalı Değer Zincirine İnternetin Katkısı: Fırsatlar ve Tehditlere Dayalı Bir Değerlendirme", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 273-291.

Sarıışık, M., Karamustafa, K, Akova, O. ve Güven, E. (2008), “Demografik Özelliklerin Stres Hakkındaki Düşünce ve Algılamalar Üzerine Etkisi: Turizm Sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma”, 1. Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, C. C. Aktan ve Ö. Dalbay (Editörler), 11-12 Eylül 2008, SOBİAD, 165-179, İzmir.

Karamustafa, K. ve Yılmaz, M. (2007), "Tüketicilerin Bireysel Banka Tercihine İlişkin Kayseri İlinde Yapılan Bir Araştırma", Abant İzzet Baysal Üniversitesi İ. İ. B. F. Dergisi, 3, 56-92.

Karamustafa, K. ve Çeşmeci, N. (2006), "Paket Tur Operasyonunda Turist Rehberlerinin Karşılaştıkları Yönetsel Sorunlar Üzerine Bir Araştırma",Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 17, 70-86.

Karamustafa, K. ve Ulama, Ş. (2005), "Türkiye'deki Seyahat Acentalarının İnternet Web Sayfalarının İçerik Değerlendirmesine Yönelik Bir Çalışma", 10. Pazarlama Kongresi, 16-20 Kasım 2005, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazi Mağusa.

Karamustafa, K. ve Biçkes, D. M. (2003), "Kredi Kartı Sahip ve Kullanıcılarının Kredi Kartı Kullanımlarını Değerlendirmeye Yönelik Nevşehir İlinde Yapılan Bir Araştırma", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, 91-113.

Karamustafa, K., Biçkes, D. M. ve Ulama, Ş. (2002), "Türkiye'deki Konaklama İşletmelerinin Web sayfalarını Değerlendirmeye Yönelik Bir Çalışma", Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 19, 51-92.

Akoğlan, M. ve Karamustafa, K. (2002), "Otel İşletmelerinde İş Analizi Tekniklerinin Kullanımı ve Yöneticilerin İş Analizi Tekniği ile İlgili Algılamaları: Nevşehir Yöresi Örneği", Turizm Akademik, 1, 55-71.

Karamustafa, K. (2002), "Türkiye'de İç Turizm Açısından  İnternet Kullanımı", Pazarlama Dünyası,  16, 38-45.

Kusluvan, S. ve Karamustafa, K. (2002), “Türkiye’de Dış Aktif Turizmin Gelişmesinde Yabancı Tur Operatörlerinin Rolü”, Pazarlama Dünyası, 16, 18-28.

Karamustafa, K. ve Kusluvan, S. (2001), "İngiliz Tur Operatörlerinin Turistik Destinasyon Seçiminde Kullandıkları Kriterler Açısından Türkiye’yi Değerlendirmesi", Pazarlama Dünyası, 15, 16-24.

Akoğlan, M. ve Karamustafa, K. (1994), "Pazarlık Kavramı ve Pazarlık Sürecinde Otel-Seyahat Acentası Pazarlık Sorunlarının Nevşehir Yöresinde İncelenmesi", Turizm Yıllığı 1994, Türkiye Kalkınma Bankası, Ankara, 8-14.

Karamustafa, K. ve İlhan, İ. (1994), "Türk Konaklama Sektöründe Personel Eğitimi ve Mevcut Uygulamalara  Yönelik Bir Araştırma", Anatolia Turizm Çevre ve Kültür Dergisi, Ocak-Haziran Sayısı, 43-47.

Karamustafa, K. (1994), “Otel İşletmelerinde Yiyecek-İçecek Bölümümde Maliyet-Fiyat-Verimlilik İlişkileri ve Bir Örnek”,  Anatolia Turizm Çevre ve Kültür Dergisi, Aralık Sayısı, 58-63.

Yıldız, R., Karamustafa, K. ve İlhan, İ. (1994), "Turizm Eğitim Kurumları ve İşletmeleri Arasındaki İşbirliği İçin Bir Öneri", I. Turizm Sempozyumu, İ. İ. B. F. İşletme Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, 176-193, İzmir.

Akoğlan, M. ve Karamustafa, K. (1993), "Turist Profili ve Tesis Türü Uygunluğuna Bir Örnek Model: Nevşehir Yöresi", Turizm Yıllığı 1993, Türkiye Kalkınma Bankası, 26-36, 1993.

 

Yayınlarının Aldığı Atıflar (07.03.2013 Google Citiation):

Alıntı endeksleri

 

Hepsi

2008 yılından bugüne

Alıntılar (Citiations)

175

122

h-endeksi

6

6

i10-endeksi

6

6

 

Yürütülen Projeler:
 
BOTAŞ Doğalgaz Pazar Potansiyeli Tahmin Çalışması
, BOTAŞ Projesi, Nevşehir İli Anahtar Personel, 2002-2003.

Avrupa Ülkelerinde Mesleki Eğitim Sistemi ve Endüstri ile İlişkisi, Leonardo da Vinci Projesi, Almanya, Proje Yöneticisi ve Proje Yararlanıcısı, 2004-2005.

Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanlarının Bilgi, Deneyim ve Endüstriyel Deneyimlerinin Paylaşılması, Almanya, Leonardo da Vinci Projesi, Proje Yararlanıcısı, 2006.

Cooperation between School, Higher Education and Working Life in a Changing Learning Environment - Focus on the Swedish Health Care Programme and the Child and Recreation Programme, Sweden, Study Visit Participant, 11-15 May 2009.

How to Attract Elementary School Leavers to Technical VET Schools, Chomutov, Czech Republic, Study Visit Participant, 23-27 April 2012. 

 Ödüller:

2547 Sayılı Kanun çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu’nun Erciyes Üniversitesi Yurtdışı Doktora Bursu, 1996-1999.

Milli Eğitim Bakanlığı Bolu Otelcilik ve Turizm Meslek Yüksekokulu Devlet Parasız Yatılı Öğrenim Bursu, 1983-1986.

Uluslararası Yayınlarına Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Teşvik Ödülü.

Erciyes Üniversitesi Bilimsel Yayın Onur Ödülü (2005).

Eğitim ve Sertifika Programları

T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Avrupa Birliği Gençlik ve Eğitim Programları Merkezi, Leonardo da Vinci Bağımsız Dış Uzman Eğitimi, 30-31 Mart 2011, Ankara.

 

Üyelikler

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği.

 

Meslek Kuruluşlarına Üyelikler :

Skal Kapadokya International.

Türkiye Tanıtma Platformu