DOÇ. DR. ÖMER ŞANLIOĞLU

 omersanlioglu@erciyes.edu.tr

 

Kişisel Bilgiler

Bilim Dalı                    : İktisat
Ana Bilim Dalı              : Mali İktisat, İktisat Politikası
İş Telefonu                 : (352) 437 49 01 - 43285
İş Adresi                     : Erciyes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
                                   Yüksekokulu 38039 KAYSERİ

İlgi Alanları

Öğrenim Durumu

 

Lise:                                                    
Kayseri Fevzi Çakmak Lisesi, 1986

Lisans:                                                
Uludağ Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi, 1986-1990

Yüksek Lisans:

 Friedrich-Alexander-Universitaet Erlangen-Nürnberg, Felsefe
Fakültesi, İktisat, Siyaset Bilimi ve Sosyoloji, ALMANYA, 1991-1996

Doktora:
                                             
Friedrich-Alexander-Universitaet Erlangen-Nürnberg, Felsefe Fakültesi, İktisat, Siyaset Bilimi ve Sosyoloji, ALMANYA, 1996-2003

Doçentlik Sınavı:
 
Makro Ekonomi, 21 Haziran 2012, UAK (Marmara Üniversitesi)

Akademik Ünvanlar

Dr.                                             Erlangen-Nürnberg Üniversitesi, 2003

Yrd. Doç. Dr.                               Erciyes Üniversitesi Nevşehir, İİBF, 2004

Yrd. Doç. Dr.                               Erciyes Üniversitesi, İİBF, 2009

Doç. Dr.                                      Marmara Üniversitesi, 2012

Yabancı Diller:                           

Almanca: ÜDS: 85, KPDS: 80

İngilizce: International Certificate Conference in English, Note: 2

Group Examination: 93 , Individual Examination: 70

 

İdari Görevler

Erciyes Üniversitesi Nevşehir İİBF Dekan Yardımcılığı (2005-2007)
Erciyes Üniversitesi Senato Üyeliği (2005-2007)


Erciyes Üniversitesi Nevşehir Üniversitesi İİBF Erasmus Koordinatörlüğü (2005-2009)
Erciyes Üniversitesi İİBF Erasmus Koordinatörlüğü (2010-2012)


Maliye Bölümü Mali İktisat Ana Bilim Dalı Başkanı, Erciyes Üniversitesi İİBF, 27.05.2009 - 15.08.2012


İktisat Politikası Anabilim Dalı Başkanı, Erciyes Üniversitesi Nevşehir İİBF, 20.11.2004 - 27.05.2009

Bilimsel Yayınlar ve Projeler

Toplantı ve Kongre Organizasyonu:

28. Türkiye Maliye Sempozyumu 2010, Antalya, Mayıs 2010.
Maliye Politikasının Oluşturulmasında Parlamentonun Rolü, Sivas, Ekim 2010.
YEBKO (Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı), İzmir, Eylül 2008.
DAVO (Jahreskongress der Arbeitsgemeinschaft Vorderer Orient), Hamburg, Kasım 2006.
„Privatisierung öffentlicher Unternehmen in der Türkei und die Gründe für ihren Misserfolg“, (Türkiye’de Kamu İşletmelerinin Özelleştirilmesi ve Özelleştirmede Başarısızlığın Sebepleri), Erlangen, Şubat 1998.
DAVO (Jahreskongress der Arbeitsgemeinschaft Vorderer Orient), Hamburg, Aralık 1996.


Erasmus Çerçevesinde Dersler, Organizatör, Erciyes Üniversitesi Nevşehir İİBF ve Erciyes Üniversitesi İİBF, KAYSERİ, TÜRKIYE, Mayıs 2012.
Erasmus Programları Çerçevesinde Hoca ve Öğrenci değişimleri, Erciyes Üniversitesi ile Alman ve Hollanda üniversiteleri arasında organizatörlük, 2007-2009.
Wirtschaftskultur und Institutionen, Organizatör, Erciyes Üniversitesi Nevşehir İİBF, Ekim 2006.

Dergi ve Toplantı Hakemlikleri:
Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, Dergide Hakemlik, 2012.

Bilimsel Yayınlar ve Projeler:

Şanlıoğlu, Ömer, Bilginoğlu M., "Euro Bölgesi'nde Yaşanan Mali Sorunlar Ve Maliye Politikalarında Uyum Arayışları", Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi (Hakemli), pp.149-173, 2010.

Şanlıoğlu, Ömer, "Sosyal Piyasa Ekonomisinin Günümüz Koşullarında Rekabet Edebilirliği Üzerine Bir Değerlendirme", Finanspolitik ve Ekonomik Yorumlar, cilt.47, ss.53-67, 2010.
Şanlıoğlu, Ömer, "Almanya’nın Birleşmesinin 20. Yılı: Ekonomi Politikalarının Başarısı Açısından Bir Değerlendirme", Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.6, ss.73-102, 2010 .
Şanlıoğlu, Ömer, "Avrupa Para Birliği`ne Geçiş Süreci Ve Euro`nun Günümüzdeki Problemlerinin Maastricht Uyum Kriterleri Açısından Değerlendirilmesi", E-Akademi, Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Dergisi, no.08, ss.1-15, 2004
Şanlıoğlu, Ömer, "Ekonomik ve Siyasal Kriterleri Gerçekleştirmeleri Bakımından AB'ye Yeni Katılacak Ülkelerle Türkiye`nin Karşılaştırılması", E-Akademi, Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Dergisi, no.9, ss.1-15, 2004
Şanlıoğlu, Ömer, "Türkiye`De Özelleştirmenin Önündeki Başlıca Engeller ve Daha İyi Bir Özelleştirmenin Çerçeve Koşulları", Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.Cilt VII, ss.865-888, 2003.

Şanlıoğlu, Ömer, "Yeni Liberal İktisat Politikaları: Eleştirel Bir Değerlendirme", Diğer, ss."1-4", 2012 (www.potlacdergi.com).


Şanlıoğlu, Ömer, Erdem E., "Henüz İktidara Gelemeyen Siyasal Partilerin İktisat Politikaları: Siyasal Konumları Bakımından Benzerlikler ve Farklılıklar", 1. Ulusal Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı (YEBKO), İZMİR, "11-12 Eylül 2008", cilt.1, ss.237-248.
Şanlıoğlu, Ömer, Schuss H., "Die Auswirkungen Des EU-Integrationprozesses Der Türkei Auf Die Wirtschaftsregion Kayseri Seit Einführung Der Zollunion 1996", DAVO Konferenz, ALMANYA, 30 Kasım-2 Aralık 2006, vol.01, pp.1-15.

 

Kitap veya Kitaplarda Bölümler:

Şanlıoğlu, Ömer, Sosyal Refah Devletinin Dünü, Bugünü ve Geleceği: Almanya Örneği, Detay Yayınevi, Ankara, 2011.
Şanlıoğlu, Ömer, Uzay N., “Devletin Yeni İktisadi Rolü”, İçinde: Kökocak, Abdülkadir, Edi., Kamu Ekonomisi, Ekin, Bursa, ss.93-124, 2011.
Şanlıoğlu, Ömer, Erdem E., İlgün F., Türkiye'de Hükümetlerin Makro Ekonomik Performansı (1950-2007), Detay YAyınevi,Ankara, 2009.
Şanlıoğlu, Ömer, “Münih Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (Cesifo)”, İçinde: Yıldız, Rıfat, Atik, Hayriye, Edi., Üniversitelerdeki Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin İşlevselliği: Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Yeniden Yapılandırılmasının Gereklilikleri, Detay Yayınevi, Ankara, ss. 395-411, 2007.
Şanlıoğlu, Ömer, "Küreselleşme Ve Türkiye", Die Türkei Als Wirtschafts- und Kulturraum Im Internationalen Vergleich“ (İktisadi Ve Kültürel Açıdan Türkiye`nin Dünyadaki Konumu), Gümrükçü H., Ed., Beta, İstanbul, ss."79-100", 2003.

Katıldığı Projeler:

"Türkiye'de İktidar Partilerinin İktisat Politikaları Hakkında Seçim Hedefleri ile Seçim Sonrası Uygulamalarının Değerlendirilmesi: 1950-2007 ", BAP Araştırma Projesi, SOBA, Araştırmacı, 2008

"Üniversitelerdeki Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin İşlevselliği: Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Yeniden Yapılandırılmasının Gereklilikleri (Proje Ekibinde Üye)", BAP Araştırma Projesi, BAP, Diğer, 2007.

"Graduiertenkolleg für Gegenwartsbezogene Orientforschung", Deutsche Forschungsgemeinschaft, 1999 (Doktora çalışması bu bağlamda desteklenmiştir).

"Kultur und Region im Zeichen der Globalisierung – Wohin treiben die Regionalkulturen? (Küreselleşme Sürecinde Ekonomik Bölgeler ve Kültür – Bölgesel Kültürler Nereye Doğru Gidiyor?)", Bilimsel Araştırma Projesi, Deutsche Forschungsgemeinschaft ve Erlangen-Nürnberg Üniversitesi, 2000. (Proje Ekibinde Üye)

"Winter Course for Iraqi Social Scientist at the University of Erlangen-Nürnberg ", Diğer Projeler, DAAD, Proje Ekibinde Üye, 2004.

"Ausländische Patienten im Krankenhaus", Diğer Projeler, Proje Ekibinde Üye, 2010.

 

 

Eğitim ve Sertifika Programları

 

Üyelikler